top of page
Reglement: Image

Reglement 2024

 

Het lidmaatschap start op de datum van inschrijving, op deze datum start ook uw betalingsverplichting.

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, stopt u na deze periode met sporten, dan dient u het  abonnement op te zeggen.

 

Het lidmaatschap opzeggen dient per email en voor de 25e van de kalendermaand te geschieden , anders blijft de  betalingsverplichting nog een maand van kracht.

 

FittClub Diemen crediteert geen enkele vorm van betaling of abonnement. Bij het niet consumeren van de (privé) lessen  Groepslessen of fitness binnen de afgesproken tijd (10 rittenkaart 4 maanden) komen deze lessen te vervallen zonder terug  gave van gelden of compensatie hiervan.

 

De contributie bedragen staan vermeld op de contributielijst en op het inschrijfformulier waarvan het lid verklaart, middels  ondertekening, kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaken van het reglement.

 

FittClub Diemen hanteert een boete bedrag van €6,- per uitgevoerde incasso, als er niet van uw rekening geïncasseerd kan  worden, ongeacht de reden hiervan! Contante betalingen of betalingen per betaallink dienen voor de 15e van de kalender  maand te geschieden, bij te late betalingen brengt FittClub Diemen € 6,- administratiekosten in rekening.

 

FittClub Diemen hanteert geen stopregeling, alleen in geval van langdurige ziekte of blessure, op vertoon van de fysiotherapeut  of huisarts.

 

FittClub Diemen werkt met een ledenportaal / club app. U bent verplicht om per tijdsslot een groepsles te reserveren. Bent u  verhinderd, dan bent u verplicht om de les tijdig te annuleren.

 

FittClub Diemen hanteert een zomerrooster en is in de zomervakantie en kerstvakantie één week gesloten. Deze  vakantieperiode wordt niet verrekend met de contributie.

 

FittClub Diemen behoudt zich het recht, inschrijvingen te weigeren of een lidmaatschap te beëindigen, waardoor er geen  lidmaatschap tot stand komt.

 

Aanmelding van minderjarige leden, dient te geschieden door één van de ouders, voogd of gemachtigde.

 

FittClub Diemen aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid aangaande de gezondheid of schade en verlies van  waardevolle spullen van haar leden.

 

FittClub Diemen behoudt het recht, indien zij dit nodig acht, tarieven en reglementen aan te passen c.q. te wijzigen.

 

Tariefaanpassingen en wijzigingen in het reglementen geeft het lid geen recht of reden om het lidmaatschap tussentijds te  beëindigen.

 

FittClub Diemen behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren bij het verstoren hiervan.

 

I.v.m. de hygiëne is het verplicht om een handdoek te gebruiken tijdens alle groepslessen en fitness.

 

I.v.m met het schoon houden van de sportvloer is alleen het consumeren van water toegestaan.

 

 

B.v.d.

 

bottom of page