top of page
Reglement: Image

Reglement 2023

 

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden tot wederopzegging. Het lidmaatschap start op de datum die vermeldt staat op het inschrijfformulier. Op deze datum begint ook uw betalingsverplichting.  Bij het afsluiten van een abonnement dient u zich te legitimeren.

 

Opzegging dient per email, voor de 25e van de kalendermaand te geschieden , anders blijft de betalingsverplichting van kracht.

Let op, u bent pas officieel uitgeschreven als u bericht/akkoord krijgt per email van onze administratie afdeling!

 

Wanneer u komt trainen, bent u verplicht om per tijdsslot te reserveren. Bent u wegens omstandigheden verhinderd dan bent u verplicht om de les tijdig te annuleren.

 

FittClub Diemen crediteert geen enkele vorm van betaling of abonnement. Bij het niet consumeren van de (privé) lessen Groepslessen of fitness binnen de afgesproken tijd (10 rittenkaart 3 maanden) komen deze lessen te vervallen zonder terug gave van gelden of compensatie hiervan.

 

FittClub Diemen hanteert een boete bedrag van €5,- per uitgevoerde incasso, als er niet van uw rekening geïncasseerd kan worden, ongeacht de reden hiervan! Contante betalingen of betalingen per betaallink dienen voor de 15e van de kalender maand te geschieden, bij te late betalingen berekent FittClub Diemen € 5,- administratiekosten.

 

FittClub Diemen hanteert geen stopregeling, alleen in geval van langdurige ziekte of blessure, op vertoon van de fysiotherapeut of huisarts.

 

FittClub Diemen hanteert een zomerrooster en is in de zomervakantie en kerstvakantie één week gesloten. Deze vakantieperiode wordt niet verrekend met de contributie.

 

FittClub Diemen behoudt zich het recht, inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van reden, waardoor er geen lidmaatschap tot stand komt.

 

Aanmelding van minderjarige leden (tot 18 jaar) dient te geschieden door één van beide ouders, voogd of gemachtigde tot het incasseren van de contributiegelden.

 

FittClub Diemen aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid aangaande de gezondheid of schade en verlies van waardevolle spullen van haar leden.

 

De tarieven die FittClub Diemen hanteert, staan vermeld op de contributielijst en op het inschrijfformulier waarvan het lid verklaart, middels ondertekening, kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaken van het reglement.

 

FittClub Diemen behoudt het recht, indien zij dit nodig acht, tarieven en reglementen aan te passen c.q. te wijzigen.

 

Tariefaanpassingen en wijzigingen in het reglementen geeft het lid geen recht of reden om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen.

 

FittClub Diemen behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren bij het verstoren hiervan of te laat komen.

 

I.v.m. de hygiëne is het verplicht om met gympen te sporten en een handdoek te gebruiken tijdens alle groepslessen en fitness.

 

I.v.m met het schoon houden van de sportvloer is alleen het consumeren van water toegestaan.

 

B.v.d.

 

bottom of page