Privacyverklaring


FittClub Diemen,  gevestigd te (1112 AS) Diemen aan de Visserringweg 23A, ingeschreven in het register van KvK onder nummer: 34327480 ( hierna: SanMac Sports, Superfit Diemen, FittClub Diemen) verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u gebruik maakt van de dienstverlening van FittClub Diemen en/of wanneer u zelf diensten aan FittClub Diemen verleent. FittClub Diemen respecteert hierbij uw privacy en zorgt ervoor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze wijze is in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens wij mogelijk van u verwerken:
  • Uw voorletters en/of voornaam en achternaam;
  • Uw geslacht(m/v);
  • Uw e-mailadres;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw geboortedatum;
  • Betaalgegevens/bankrekeningnummer
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Hieronder verklaren wij waarom FittClub Diemen uw gegevens verwerkt;
  • Om u te kunnen bereiken i.v.m. onze dienstverlening aan u;
  • Voor het versturen van correspondentie aan u;
  • Voor de administratieve ontwikkeling van onze dienstverlening
Wij delen u gegevens niet onnodig
FittClub Diemen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Indien u uw gegevens wilt inzien of een correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, dan kunt u hierom verzoeken door een email te sturen naar fittclubdiemen@gmail.com of een brief te sturen aan FittClub Diemen, Visserringweg 23A, 1112AS Diemen.

Ter voorkoming van misbruik door derden, zullen wij u bij de behandeling en/of afwikkeling van uw verzoek, mogelijk vragen om uzelf te identificeren.
 
Uw verantwoordelijkheid
 FittClub Diemen doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, maar natuurlijk draagt u ook zelf verantwoordelijkheid voor het beveiligen van uw gegevens.
 
Heeft u vragen?
Samen met de medewerkers draagt de directie van FittClub Diemen verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring hebben wij getracht zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn over het door FittClub Diemen gehanteerde privacy beleid.
Heeft u desondanks toch vragen, dan vernemen wij dat graag van u.